ADR staat voor Accord Européen Relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Maar we houden het Nederlands, want het staat ook wel bekend als het Akkoord betreffende het Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg. Als chauffeur gevaarlijke goederen vervoeren? Dan moet je het ADR-certificaat op zak hebben. En daar helpen wij je bij. Wij leren je alles over de voorschriften van het vervoer van schadelijke stoffen, de verschillende gevarenklassen, etiketten en bijbehorende opschriften, veiligheidsvoorschriften en veel meer.

Over de ADR-cursus

Zo helpen we jou op weg

1

Stap 1

Meld je aan en wij maken jouw planning

2

Stap 2

Tijd om aan de slag te gaan met de theorie

3

Stap 3

Haal je ADR-toets

4

Stap 4

ADR-certificaat in the pocket!

Verkeersbord

Inschrijven voor de ADR-cursus?
Neem contact op!

Naam(Vereist)