Afhandeling van klachten binnen Dinkla Verkeersopleidingen.
Dinkla Verkeersopleidingen B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als medewerker heel belangrijk vinden, heeft Dinkla Verkeersopleidingen B.V. een klachtenprocedure. Hieronder vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

 

Klachten kunt u sturen naar:
Dinkla Verkeersopleidingen B.V.
T.a.v. klachtenfunctionaris Mevr. T. Ferbeek
Koperslagersstraat 15
8601 VL Sneek

 

Klachtenprocedure

 • U stuurt uw klacht t.a.v. Mevr. T Ferbeek (functionaris klachtenprocedure) naar facturen@dinkla-balk.nl
 • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
 • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Dinkla Verkeersopleidingen B.V. die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
 • De schriftelijke bevindingen van de betrokkene op uw klacht krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden per mail. Daarna neemt de functionaris binnen 5 werkdagen contact met u op om de klacht en de bevindingen van de betrokkene met u te bespreken.
 • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan over de wijze waarop de klacht wordt opgevolgd en informeert de functionaris u schriftelijk over deze bevindingen. Deze schriftelijke reactie
  ontvangt u binnen 5 werkdagen na het bespreken met u van de klacht.
 • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan
  schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel kan met een maximum van 10
  werkdagen worden verlengd.
 • Bij eventuele geschillen kunt u zich wenden tot de BOVAG
  bemiddelingsbureau 030-6595395.
 • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld, zoals beschreven in onze
  privacy statement die vermeld staat op onze site www.dinkla-balk.nl