De effecten van de coronacrisis zijn bij het CBR nog steeds merkbaar. Praktijkexamen doen voor de auto (aanhanger) of motor? Dan duren de reserveringstermijnen langer dan normaal. Om deze termijnen te verkorten en voor gelijke kansen voor alle rijscholen te zorgen, zoekt het CBR samen met het ministerie van IenW en de rijschoolbranche naar realistische oplossingen.

 

Naast maatregelen die worden genomen om examinatoren te werven en het verzuim te verminderen, komt aan het einde van deze zomer een stimulans die ervoor zorgt dat kandidaten pas examen doen wanneer zij daar klaar voor zijn. Voor kandidaten, ook autokandidaten voor een derde of volgende rijexamen, betekent dit dat zij langer moeten wachten. Dit zorgt voor meer voorbereidingstijd, waardoor meer kandidaten in één keer slagen en er minder herexamens ingepland hoeven te worden.

Rijlessen inplannen? Hierop hoef je bij ons in ieder geval niet te wachten: wij hebben geen wachtlijst en plannen de rijlessen vlot met je in.

Vanaf 1 september gelden er nieuwe maatregelen voor kandidaten na het zakken:

  • Kandidaten die het praktijkexamen auto met aanhangwagen, brommobiel, bromfiets of motor verkeersdeelneming niet gehaald hebben, kunnen op zijn vroegst na 4 weken opnieuw afrijden
  • Zakt de kandidaat de eerste keer voor het praktijkexamen auto? Op zijn vroegst kan de kandidaat na 4 weken weer afrijden
  • Is de kandidaat 2 keer of vaker gezakt voor het praktijkexamen auto? Dan kan de kandidaat op zijn vroegst na 15 weken opnieuw afrijden.

Het CBR wil ervoor zorgen dat examenplekken eerlijk worden verdeeld onder rijscholen. Vanaf 29 mei gelden dan ook de volgende maatregelen:

  • Na het reserveren van een praktijkexamen of toets, kan het binnen 48 uur gratis geannuleerd worden. Dit is niet mogelijk wanneer het examen of de toets binnen vier weken plaatsvindt
  • Na 12 maanden vervalt de geldigheid van een nieuwe machtiging. Dit geldt ook voor de theorie-examens voor bromfiets, motor, auto en recreatievaart. Op 29 mei 2023 vervallen automatisch alle bestaande machtigingen. Sinds 21 maart vervalt de machtiging voor het rijden van een toets automatisch.
  • Wanneer een kandidaat al is geslaagd voor een toets of examen, kan er geen meer voor worden gegeven. Reserveringen vanaf 7 juni worden op 29 mei dan ook uit het systeem verwijderd.
  • Er kunnen geen toetsen meer gereserveerd worden voor kandidaten nádat een praktijkexamen ingepland is. Toetsen die vanaf 7 juni ná een praktijkexamen gereserveerd zijn, worden op 29 mei uit het reserveringssysteem gehaald. Kandidaten worden hierover geïnformeerd

Vanaf eind augustus of begin september is het mogelijk voor die kandidaat zélf via TOP internet binnen 48 uur een toetsdatum van een tussentijdse toets te veranderen in een praktijkexamen. Dit is mogelijk indien de kandidaat medisch geschikt is, voldoende rijlessen heeft gevolgd en klaar is voor het examen. De machtiging van de kandidaat vervalt na 2 annuleringen. In dat geval moet de kandidaat jou nog eens machtigen om een toets of examen te reserveren.

Wij zijn blij met de genoemde maatregelen. In goed overleg met ons als rij-opleider maken we de juiste inschatting wanneer je klaar bent voor het examen. Denk je meer lessen nodig te hebben om examengereed te zijn? Maak daar dan vooral gebruik van. Zo zorg je voor een goede kans van slagen. Meer weten over de genoemde maatregelen, het inplannen van rijlessen of (het inplannen van) je examen? Neem gerust contact met ons op.