Of je nu jaren geleden je rijbewijs hebt behaald of nog bezig bent met je rijlessen, verkeersborden kom je dagelijks tegen. Het ene bord zie je vaker voorbijkomen dan de ander. Daarom: een lesje verkeersborden! Ken jij deze (nog)?

Einde signaleringsborden

Dit verkeersbord geeft het einde aan van alle op elektronisch signaleringsborden weergegeven adviezen en verboden.

Einde signaleringsborden

Groene golf

Dit verkeersteken kom je tegen bij verkeerslichten. Het geeft aan of je kunt doorrijden bij een verkeerslicht en wordt daarom veelal gebruikt om doorstroming op wegen te bevorderen. Bijkomend voordeel: doordat men door dit teken minder vaak hoeft te remmen, neemt de CO2-uitstoot af. Dit bord vind je vaak op signaleringsborden of in combinatie met een snelheidsbord.

Groene golf

Uitwijkplaats links

Dit verkeersbord geeft aan dat er een uitwijkplaats links van de weg is voor langzamer verkeer (zoals bijvoorbeeld tractoren). Dit bord vind je vaak op een- of tweebaanswegen en is er ook in de variant ‘uitwijkplaats rechts’.

Uitwijkplaats links

Milieuzone

Met dit verkeersbord wordt het begin van de milieuzone aangegeven. Dit bord wordt weergegeven al dan niet met een onderbord waarop ‘voor vrachtauto’s’ wordt vermeld. Het verkeersbord geeft aan dat deze zone is gesloten voor voertuigen die niet aan de milieu-eisen voldoen.

Milieuzone

Verkeersplaat

Dit verkeersbord is een vooraanduiding voor een beweegbare verkeersplaat. Je komt dit bord veelal tegen in straten of op wegen waar beperkt verkeer of alleen bevoegden zijn toegestaan.

Verkeersplaat